Algemene voorwaarden PureFran

Voor al onze massages en behandelingen hanteren wij de volgende algemene voorwaarden:

 • Gelieve 30 minuten voor aanvang van de massage of behandeling niet meer te eten. 
 • Kies voor gemakkelijk zittende kleding  en oude lingerie voor de behandeling.
 • Om optimaal te kunnen genieten van uw behandeling verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten.
 • In de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Geen alcoholische dranken voorafgaand aan de massage.
 • Hygiëne en ethiek zijn voor PureFran therapie en massage heel belangrijk. Wij verwachten van onze cliënten dat zij daar eveneens zorg voor dragen.
 • Voor aanvang van uw eerste behandeling stellen wij u een aantal vragen om inzicht te krijgen in uw medische gegevens. Bij behandeling in de praktijk vullen wij eenmalig een intakeformulier in. Bij twijfel over een aandoening of blessure kan worden besloten om af te zien van het geven van een massage of behandeling en door te verwijzen naar uw arts, therapeut of specialist. 
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek verstrekt, zodat een massage of behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd.  
 • De behandelingen van PureFran therapie & massage zijn niet bedoeld om medische condities (zoals ziekte, acute of chronische klachten te diagnosticeren en/of te behandelen. 
 • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets soortgelijks, dan kunt u van te voren met deze arts overleggen of een massage/behandeling geen problemen kan veroorzaken die uw reguliere behandeling kan verstoren. 
 • Eventueel gebruik van medicijnen, behandeling van een arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling mede te delen. In een aantal gevallen is een aanpassing van de massage of behandeling namelijk noodzakelijk.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden vertrouwelijk behandeld; zonder toestemming worden deze niet aan derden verstrekt.
 • PureFran therapie & massage (en haar medewerkers) zijn te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel van de massage/behandeling die gegeven wordt en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten en afspraken die hieruit voortkomen. 
 • Wij kunnen geen behandeling geven aan cliënten met een posttraumatische of pathologische aandoening. Hiervoor kunt u terecht bij een fysiotherapeut.
 • PureFran therapie & massage heeft het recht cliënten te weigeren. Ongepaste opmerkingen of insinuaties worden niet getolereerd en dan zal vriendelijk worden verzocht de praktijk te verlaten.
 • PureFran therapie & massage is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Betaling van de behandeling dient contact of per PIN te worden voldaan, na behandeling. Of, in overleg, per bank a.d.h.v. een verzonden factuur. Ook kan betaald worden met de PureFran cadeaubon.
 • Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd of verzet worden tot 24 uur voor de afspraak. Anders ben ik helaas genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen. Bij annulering op dezelfde dag wordt 100% in rekening gebracht.
 • Cadeaubonnen en cadeau gegeven massages zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • PureFran therapie & massage behoud zich het recht ieder kalenderjaar per 1 januari de tarieven voor massage, therapie, abonnementen en strippenkaarten te verhogen.
 • Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart u dat u de praktijk niet aansprakelijk zal stellen voor welke gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen van de massage of behandelingen dan ook. 
Heb je een vraag? Start een gesprek.