Reiki behandeling

Het Japanse woord Reiki betekent: universele levensenergie. Het is een energie die overal om ons heen is en in alles aanwezig is, de kracht waar alles uit bestaat.  Alles wat leeft en groeit heeft deze energie nodig om te bestaan. Iedereen beschikt over deze energie en wordt bij de geboorte meegegeven. Tekort aan deze energie veroorzaakt grotere gevoeligheid voor klachten en ongemakken. Het woord Reiki wordt ook gebruikt om de methode te beschrijven waarbij deze energie wordt doorgegeven via de handen.  

Door je te laten behandelen met Reiki kan de energie weer vrijuit stromen. Reiki is het systeem van werken met deze energie. Een behandeling werkt op 4 niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, en spiritueel. Reiki behandelingen hebben een ontspannende en heilzame werking en zijn uiterst werkzaam bij bijvoorbeeld spanningsklachten, hoofdpijn of slapeloosheid. Ook bij verwondingen en blessures ondersteunt en versnelt Reiki de genezing. Reiki reinigt, heelt en activeert het zelf genezend vermogen van jouw lichaam en geest en kan goed samengaan met andere geneeswijzen, regulier of alternatief. 

Hoe werkt het?

Door aanraking met de handen wordt er energie doorgegeven en die stroomt naar het gebied waar het op dat moment het meest nodig is.  Het werkt op dat niveau en in dat tempo wat voor jou  nodig is. Als jij bijvoorbeeld last hebt van hoofdpijn, dan is het goed mogelijk dat die hoofdpijn met Reiki afneemt of verdwijnt. Als de hoofdpijn juist een gevolg is van een oorzaak op een ander niveau, bijvoorbeeld door beperkende overtuigingen of onverwerkte emoties, dan werkt Reiki ook daarop.  De behandeling kan liggend of zittend plaatsvinden. Reiki gaat door kleding en verband heen. Bovendien biedt Reiki de mogelijkheid om op mentaal vlak inzicht en ondersteuning te geven bij psychische en emotionele problemen, al dan niet uit het verleden. Het is ook mogelijk om op afstand behandeld te worden met Reiki, bijvoorbeeld ter ondersteuning van moeilijke situaties.

Ik wil graag meer informatie

Het spreekt voor zich dat je bij (ernstige) klachten jouw arts of specialist dient te raadplegen en dat de natuurlijke ondersteuningen niet bedoeld zijn om jouw bestaande reguliere medicatie te vervangen. Mochten er bij een consult ernstige zaken aan het licht treden, dan zal ik jou doorverwijzen naar jouw arts of specialist voor nader onderzoek en/of behandeling.

Heb je een vraag? Start een gesprek.