Tarieven

Tarieven 2019

Tarieven massage

45 minuten € 40,00 incl. aromatherapeutische oliën
60 minuten € 50,00 incl. aromatherapeutische oliën
90 minuten € 70,00 incl. aromatherapeutische oliën

Strippenkaart en abonnementen

Strippenkaart 5 losse massages | 45 min. € 200,00  | € 180,00
Strippenkaart 5 losse massages | 60 min. € 250,00  | € 200,00

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Tarieven kinesiologie

Touch for health 14-spierenbalans 60 minuten € 50,00 incl. gebruik remedies en kort verslag

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Strippenkaart en abonnementen

Strippenkaart 5 losse TFH balans |60 min. € 250,00   € 200,00

Tarieven kinesiologie

Zicht op leefblind sessie  1 - 1,5 uur € 50,00 incl. gebruik remedies en kort verslag
Zicht op woordblind sessie  1 - 1,5 uur € 50,00 incl. gebruik remedies en kort verslag

Tarieven lichaamsgerichte energetische behandeling - Malva therapie 

60 minuten € 50,00

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Tarieven consulten Alchemistische Spagyriek plantgeneeskunde 

Spagyriek consult 1-1,5 uur € 50,00 excl. te bestellen middelen

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

*Prijzen kunnen periodiek aangepast worden.

Betaling

Behandelingen kan je contact betalen of met een PureFran cadeaubon. Een factuur van de behandeling wordt, indien gewenst, digitaal per email naar jou verzonden voor jouw eigen administratie.

 Annulering

Ben je verhinderd?  Dan kan je jouw afspraak tot 24 uur van te voren gratis annuleren door dit telefonisch of per e-mail aan mij door te geven. Voor afspraken die korter dan 24 uur of helemaal niet worden afgezegd moet ik helaas kosten in rekening brengen.  Ik breng  respectievelijk € 20,00 of € 25,00 in rekening voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd en de volledige kosten van € 50,00 bij een no-show.

Spelregels

Bij elke samenwerking zijn er afspraken – zo ook als u kiest voor begeleiding bij PureFran therapie & massage.

Geen medische behandeling

Ik ben geen arts en heb geen medische opleiding. Ik stel geen diagnoses en verstrek geen medicatie. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling, die gericht is op verbetering van welzijn. Raadpleeg ten alle tijden uw huisarts als u twijfelt over uw gezondheid.

Behandelovereenkomst en nota’s

Als u de eerste keer bij mij komt ontvangt u een behandelovereenkomst. U krijgt van mij een nota.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht toch een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! U kunt de volgende stappen ondernemen om eruit te komen:

Stap 1

Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek uw klacht oplossen. Het is ook in mijn belang om van uw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2

Komen we er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz). De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar uw klacht en u eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van het NIBIG. Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

Stap 3

Bent u onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ook deze informatie vindt u op de website van het NIBIG. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.\

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over uw gezondheid op te vragen bij een huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurd uitsluitend in overleg met u. Deze gegevens worden in het dossier gegevens opgenomen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Altijd eerst met u overleg indien gegevens worden opgevraagd of gedeeld.
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  Uw cliëntendossier blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 • De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Voor uw nota (hierop staat uw naam, adres, woonplaats en de datum van behandeling).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze verklaring kan schriftelijk wordt verstuurd via de mail en ligt in de praktijk map in de mijn praktijk.

Heb je een vraag? Start een gesprek.