Waarbij kan massage worden ingezet

Massages kunnen om verschillende redenen worden ingezet, dit gebeurt vanuit: een klacht, een symptoom, een wens of een behoefte. Wanneer het gaat om klachten of symptomen kan een massage helpen om die te verhelpen of te verlichten. Het kan gaan om zowel lichamelijke als geestelijke of emotionele klachten, massage is in verschillende gevallen effectief. Indien er sprake is van emotionele klachten of symptomen dan kan massage meer bieden dan alleen maar een lichamelijke behandeling. Namelijk ook psychologische en psychische ondersteuning. Bij mijn massages is er geen spreke van een scheiding tussen lichamelijke en niet-lichamelijke klachten, dit komt omdat ik lichaam en geest als één beschouw.
Daarnaast is het mogelijk om een massage te ondergaan waarbij er geen sprake is van lichamelijke of geestelijke klachten of symptomen. In plaats daarvan kan er sprake zijn van een duidelijke wens of behoefte. Het gaat dan meer om het welzijn als geheel, bijvoorbeeld om te zorgen voor rust en ontspanning. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te leren wennen aan verwenning en genieten of het lenigen van aanrakingsarmoede. Er bestaan uiteenlopende wensen en behoeften bij cliënten, die aanleiding kunnen geven voor een massage. Als masseur ga ik altijd uit van de specifieke wensen en kies op basis daarvan de juiste methode, binnen de verschillende soorten massages die in mijn rugzak zitten.

Het is in een aantal gevallen verstandig om niet voluit te masseren, we onderscheiden verschillende contra-indicaties die vragen om een aangepaste aanpak. Ik zal bijvoorbeeld voorzichtig zijn bij plaatselijke infecties en besmettelijke huidaandoeningen. Daarnaast is het bij verschillende vormen van huiduitslag van belang om daar voorzichtig mee om te gaan, net als bij bloeduitstortingen, griep en lichte cardiovasculaire aandoeningen. Ook botbreuken, grote kneuzingen en wonden of recente littekens zitten een mogelijkheid tot masseren in de weg, het is in die gevallen van belang om mij daar vroegtijdig van op de hoogte te brengen.

Heb je een vraag? Start een gesprek.