0620191660

info@purefran.nl

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Ik wil graag dat jij tevreden bent over mijn behandelingen. Toch loopt het soms anders dan gewenst en ik zou dat erg vervelend vinden. Wanneer dit onverhoopt het geval mag zijn hoop ik dat je contact met mij opneemt, zodat wij er over kunnen praten. Komen wij er samen niet uit, dan kan je onderstaande klachtenprocedure volgen.
 
Met ingang van 1 januari 2017 voldoet PureFran therapie & massage aan de klachtenregeling volgens de Wkkgz.  Als zorgaanbieder ben ik via de koepelorganisatie NIBIG aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Waar jouw klacht verder kan worden behandeld. 

Kijk hier voor meer informatie over de klachtenprocedure. En hier voor meer informatie over de Geschillencommissie.

 
Follow Me!