0620191660

info@purefran.nl

*Prijzen kunnen periodiek aangepast worden.

Betaling

Behandelingen kan je contant betalen of met een PureFran cadeaubon. 

Annulering

Kan een afspraak niet doorgaan? Dan kan je deze tot 24 uur van te voren gratis annuleren. Ik breng € 25,00 in rekening voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd.Bij no-show is dit het totale bedrag van de behandeling.

Vergoeding

Mijn behandelingen worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Hier staat mijn gunstige tarief incl. BTW tegenover.

Bij elke samenwerking zijn er afspraken – zo ook als je kiest voor begeleiding bij PUREFRAN.

Geen medische behandeling

Ik ben geen arts en heb geen medische opleiding. Ik stel geen diagnoses en verstrek geen medicatie. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling, die gericht is op verbetering van welzijn. Raadpleeg ten alle tijden jouw huisarts als je twijfelt over jouw gezondheid.

Behandelovereenkomst en nota’s

Als je de eerste keer bij mij komt ontvang je een behandelovereenkomst. Je ontvangt van mij een factuur.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht, toch een klacht hebt over mijn behandeling. Blijf daar niet mee zitten! Je kan de volgende stappen ondernemen om eruit te komen:

Stap 1

Mijn voorkeur heeft samen oplossen. Neem z.s.m. contact met mij op. Ik ga ervan uit dat we dan samen in een gesprek jouw klacht oplossen. Het is ook in mijn belang om van jouw klacht te leren en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen in mijn werkwijze of praktijkvoering.

Stap 2

Komen we er samen niet uit, dan heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (art. 13-17 wkkgz). De klachtenfunctionaris zal onderzoek doen naar jouw klacht en jou eventueel met het formuleren van de klacht assisteren. Deze klachtenfunctionaris werkt conform de klachtenregeling van mijn praktijk die je kan vinden op de website van het NIBIG. Hij of zij zal proberen te bemiddelen tussen ons beiden door er zorg voor dragen dat we binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 6 weken tot een oplossing komen.

Stap 3

Ben je onverhoopt niet tevreden over de klachtenafhandeling door deze klachtenfunctionaris dan kunt jij je wenden tot de geschillencommissie (art. 18-23 Wkkgz). Ook deze informatie vindt je op de website van het NIBIG. De geschillencommissie voorkomt dat de weg naar de rechter moet worden bewandeld maar volgt wel een juridische procedure volgens de Wkkgz. De geschillencommissie doet bindende uitspraken over het gerezen probleem.

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie over jouw gezondheid op te vragen bij een huisarts of een andere zorgverlener. Dit gebeurd uitsluitend in overleg met jou. Deze gegevens worden in het dossier gegevens opgenomen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Lees de privacy- en cookieverklaring van PUREFRAN voor verdere informatie.

Follow Me!